CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CÔNG TY TNHH GLORYTEX VINA

25-04-2022

CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

CÔNG TY TNHH GLORYTEX VINA

 

 1. Cam kết của Công ty

Công ty TNHH Glorytex Vina cam kết thực hiện chính sách xã hội và cam kết tuân thủ pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam, các yêu cầu về xã hội của khách hàng và các tiêu chuẩn đang áp dụng (Disney, Oeko-tex, GRS…)

 1. Lao động trẻ em
 • Công ty cam kết không sử dụng hoặc hỗ trợ sử dụng lao động trẻ em vào bất cứ công việc nào có liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty.
 • Công ty chỉ tuyển dụng người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên vào làm việc.
 • Công ty thiết lập, ban hành và thông tin đến toàn thể Cán bộ công nhân viên và các bên liên quan về chính sách và quy trình khắc phục lao động trẻ em.
 1. Lao động cưỡng bức
 • Công ty cam kết không sử dụng và không ủng hộ việc sử dụng lao động bắt buộc hay lao động cưỡng bức, lao động tù nhân hay các loại hình lao động không tự nguyện khác; không tham gia hoặc hỗ trợ buôn bán người
 • Mọi người lao động tại Công ty đều làm việc trên tinh thần tự nguyện và đúng nội quy lao động. Kể cả làm thêm (khi cần) cũng được Công ty thông báo và người lao động đăng ký tự nguyện bằng văn bản
 • Công ty cũng cam kết không buộc người lao động phải ký quỹ hoặc cầm giữ giấy tờ tùy thân bản chính của người lao động
 • Người lao động được tự do di chuyển trong khu vực làm việc được chỉ định cho họ trong giờ làm việc, kể cả việc đi lấy nước uống và nhà vệ sinh; được phép rời khỏi Công ty trong thời gian nghỉ ăn trưa hoặc sau giờ làm việc và được tự do chấm dứt quan hệ lao động sau khi đã thông báo cho Công ty theo luật định
 • Công ty thiết lập, ban hành và thông tin đến toàn thể Cán bộ công nhân viên và các bên liên quan về chính sách và quy trình v/v không cưỡng bức lao động, không phân biệt đối xử, không quấy rối và lạm dụng trong quan hệ lao động
 1. Sức khỏe và an toàn

Công ty cam kết cho người lao động môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh:

 • Thiết lập bằng văn bản về an toàn lao động, các quy định về an toàn & sức khỏe và phổ biến rộng rãi đến toàn thể người lao động trong Công ty
 • Thành lập và phân công chức năng nhiệm vụ cho Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (Ủy ban An toàn – Sức khỏe – Môi trường) trong đó có sự tham gia của thành viên Ban chấp hành Công đoàn và được thông tin đến toàn thể người lao động trong Công ty
 • Thực hiện đánh giá rủi ro và thiết lập những biện pháp để ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe, cũng như ngăn ngừa những tổn thương hoặc bênh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc
 • Đào tạo các kiến thức về an toàn và sức khỏe cho toàn thể người lao động đang làm việc, kể cả những lao động mới tuyển dụng
 • Cử 1 đại diện lãnh đạo để điều hành việc thực hiện các yêu cầu có liên quan đến an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động
 • Người lao động có quyền tự giải cứu bản thân khỏi những nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra mà không cần sự cho phép của Công ty
 1. Tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể
 • Công ty cam kết tuân thủ Bộ luật Công đoàn năm 2012 và các quy định khác có liên quan của Nước CHXHCN Việt Nam
 • Công ty đảm bảo không chống lại, không tách rời đại diện người lao động ra khỏi người lao động
 • Hoạt động của cơ quan địa diện cho người là độc lập và được thực hiện theo Bộ luật Công đoàn năm 2012; người đứng đầu Công đoàn các cấp đều do người lao động tự nguyện bầu lên để làm đại diện cho họ
 • Công ty tạo điều kiện cho Công đoàn các cấp về thời gian, cơ sở vật chất để tổ chức các cuộc hội họp định kỳ hoặc đột xuất. Ngoài ra, Công ty cam kết không có bất kỳ người lao động nào bị phân biệt đối xử, trả đũ hay đe dọa vì là thành viên tổ chức công đoàn hay đại diện người lao động
 1. Phân biệt đối xử:
 • Công ty cam kết không thực hiện và ủng hộ sự phân biệt đối xử người lao động trong tuyển dụng, đào tạo, thăng tiến, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu dựa trên dân tộc, tôn giáo, quốc gia, lãnh thổ hoặc nguồn gốc xã hội, khuyết tật, giới tính, tình trạng hôn nhận, tuổi tác, quan điểm chính trị hay bất kỳ điều kiện nào khác có thể dẫn đến phân biệt đối xử
 • Công ty cam kết không can thiệp vào việc thực hiện quyền của người lao động đối với việc tuân thủ những đức tính hay tập tục đáp ứng nhu cầu liên quan đến giới tính, chủng tộc, tình trạng hôn nhận, quốc tịch, tôn giáo, quan điểm chính trị hay bất kỳ điều kiện nào khác có thể dẫn đến phân biệt đối xử
 • Công ty cam kết không cho phép bất kỳ hành vi nào nhằm đe dọa, lạm dụng, bóc lột, hoặc cưỡng bức tình dục, bao gồm cử chỉ, ngôn ngữ hoặc tiếp xúc thân thể tại nơi làm việc
 • Công ty cam kết không yêu cầu nhân viên thực hiện kiểm tra tình trạng thai nghén hoặc trinh tiết trong bất kỳ trường hợp nào
 1. Thi hành kỷ luật:
 • Công ty cam kết đối xử với tất cả nhân viên bằng sự tôn trọng và thái độ chân thành; không tham gia và nghiêm cấm việc sử dụng nhục hình, áp bức thể xác hoặc tinh thần và các hành vi đối xử thô bạo và vô nhân đạo
 1. Giờ làm việc
 • Công ty cam kết đảm bảo thời gian làm việc của người lao động đúng quy định của Bộ luật Lao động, Nội quy Công ty;
 • Người lao động được nghỉ một ngày sau mỗi sáu ngày làm việc liên tục
 • Mọi người làm việc tại Công ty trên tinh thần tự nguyện và đúng nội quy lao động
 • Trong một vài trường hợp cần thiết, Công ty phải tổ chức làm thêm thì phải tuân thủ như sau:
  • Trên cơ sở tự nguyện của người lao động;
  • Thời gian làm thêm không vượt quá quy định;
 1. Lương và các khoản phúc lợi:
 • Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động về tiên lương bao gồm:
  • Thiết lập quy chế trả lương bằng văn bản rõ ràng và công bằng theo năng lực;
  • Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn;
  • Đảm bảo mức lương tối thiểu tại Công ty phù hợp với từng vị trí và phù hợp với yêu cầu luật định;
  • Không sử dụng các hình thức kỷ luật phạt trừ lương của người lao động, trừ trường hợp làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Công ty theo quy định của Bộ luật Lao động.
  • Tiền lương của người lao động trong thời gian làm thêm giờ sẽ được trả theo quy định của Bộ luật Lao động
 • Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản phúc lợi khác bao gồm:
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
  • Trợ cấp lễ, Tết, các khoản thưởng…
 • Công ty cam kết không sử dụng lao động chỉ theo cam kết thỏa thuận (giao kết không bằng văn bản), lao động theo các hợp đồng ngắn hạn liên tiếp hoặc các hình thức khác nhằm né tránh trách nhiệm đối với nhân viên theo pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội.
 1. Bảo vệ môi trường
 • Công ty cam kết tuân theo luật pháp và điều lệ hiện hành về môi sinh của nước CHXHCNVN và các chính sách môi trường theo tiêu chuẩn của khách hàng.
 1. Các luật khác
 • Công ty tuân theo luật pháp và điều lệ hiện hành, kể cả điều luật liên quan đến sản xuất, giá cả, bán và phân phối hàng hóa bao gồm có các qui tắc địa phương và quốc gia, điều lệ và qui định cũng như các hiệp ước hiện hành và các tiêu chuẩn tự nguyện của kỹ nghệ.
 1. Thầu mướn lại
 • Công ty sẽ không thầu lại người sản xuất hàng hóa của Disney hay các bộ phận trong đó mà không có sự đồng rõ ràng bằng văn kiện của Disney, và chỉ sau khi người thầu lại ký bản cam kết với Disney tuân theo các Qui Tắc Đạo Đức của Disney.
 1. Theo dõi và tuân hành
 • Công ty cam kết cho phép Disney và các nhân viên được chỉ định của họ (kể cả đối tác thứ ba) tham gia theo dõi các hoạt động để xác nhận sự tuân thủ những Qui Tắc Đạo Đức này, kể cả việc kiểm soát tận nơi mà không thông báo trước tại cơ sở sản xuất và nơi cư ngụ do hãng sở cung cấp; duyệt xét sổ sách và hồ sơ liên quan đến việc làm; và các cuộc phỏng vấn riêng với nhân viên.
 • Công ty sẽ giữ tại chỗ tất cả tài liệu có thể cần thiết để chứng tỏ sự tuân thủ theo các Qui Tắc này.
 1. Hệ thống quản lý và Tài liệu phát hành
 • Công ty ban hành chính sách và quy trình thực hiện các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội; đồng thời, thông tin rộng rãi đến toàn thể người lao động cũng như nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các bên liên quan khác.
 • Thành lập Ban trách nhiệm xã hội để thực hiện, giám sát và đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội với số lượng thành viên tham gia phù hợp giữa đại diện người lao động và đại diện lãnh đạo
 • Thực hiện việc xem xét lãnh đạo định kỳ để đánh giá các chính sách, quy trình và kết quả thực hiện để cải tiến liên tục
 • Ban trách nhiệm xã hội thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ để xác định những nguy cơ không tuân thủ những tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội; đồng thời giám sát việc tuân thủ, thực hiện tránh các rủi ro và đảm bảo tính hệ thống trong quá trình tuân thủ
 • Ban trách nhiệm xã hội triển khai đánh giá nội bộ định kỳ, tổ chức họp định kỳ, báo cáo cho lãnh đạo cấp cao, đề ra biện pháp khắc phục và phòng ngừa và theo dõi, đánh giá tính hiệu quả của hành động khắc phục
 • Công ty thiếp lập, ban hành và thông tin đến toàn thể Cán bộ công nhân viên và các bên liên quan về quy trình tiếp nhận và xử lý các góp ý, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến trách nhiệm xã hội tại Công ty
 • Lựa chọn và sử dụng nhà thầu, nhà cung cấp đáp ứng các chuẩn mực về trách nhiệm xã hội do Công ty quy định
 1. Xử lý vi phạm
 • Các trường hợp vi phạm chính sách này được xử lý theo quy trình xử lý kỷ luật lao động của Công ty
 • Việc khiếu nại có liên quan đến tuân thủ trách nhiệm xã hội thực hiện theo quy định V/v tiếp nhận và xử lý các góp ý/khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến trách nhiệm xã hội tại Công ty. Người lao động có thể thông tin trực tiếp đến:

Phòng Nhân sự, Công Ty TNHH Glorytex Vina

      Địa chỉ: Lô HD6 - 1 Phần Lô HD5, Đường Số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc

      Điện thoại: (0272) 3751470

      Email:  gloryvn@glorytexvina.com

 1. Thời gian thực hiện:

Trên đây là Chính sách trách nhiệm xã hội và cam kết tuân thủ pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam, các yêu cầu về xã hội của khách hàng và các tiêu chuẩn đang áp dụng (Disney, Oeko-tex, GRS..). Các quy định trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực. Đơn vị trưởng các đơn vị triển khai cho toàn thể các bộ công nhân viên trong đơn vị mình thực hiện các quy định nêu trên.

                                                                             

                                                                             

 

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                                                                                                                  (ĐÃ KÝ)

 • Các đơn vị trực thuộc;
 • Lưu Phòng Nhân sự.                                                                                                                                                         JUN HYUN GI

                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                   

Other articles

back-to-top.png